Dan Lageryd
10 sekunders utdrag från "Eugenia 10", 3:51 min. kan loopas.
Den panoramamässiga rekonstruktionen visar en osammanhängande omvärld både vad gäller tid och rum.
Den statiska arkitekturens väsen visar sig inte längre vara pålitligt. Ljudet från trafiken och från motorn multiplicerat med tio blir ett vrålande ljudspår.
Verket finns i flera format; visas bäst med 10 projektorer, Presenterades av Twochange/Kulturbyrået Mesén på Oslo järnvägstation mars 2009
www.danlageryd.com